Foredrag og undervisning

Foredrag og Undervisning

Er du nysgerrig på Røde Kors, vores arbejde eller de mange steder i verden, hvor vi er til stede?

 

Krigens Regler - International Humanitær Lov (IHL)

Røde Kors bevægelsen blev stiftet ud fra et ønske om at mindske den menneskelige lidelse i verden - også når der er krig. IHL er den lovgivning (Genéve konventionerne), der gælder i krige samt væbnede konflikter og bestemmer hvad soldater og regeringer må og ikke må gøre.

 

Skoletjenesten

Røde Kors er et verdensomspændende fællesskab, der både arbejder lokalt, nationalt og internationalt. Skoletjenesten fortæller om det arbejde, som Røde Kors gør hjemme i Danmark og ude i verden, samt tilstandene i de lande, hvor vi arbejder. Derudover fortæller vi også om vores historie, mission og værdier.

 

Undervisning

Uanset hvilket emne ift. IHL du (eller dine elever) gerne vil høre mere om, så tag endelig kontakt til os. Vores oplæg er gratis og i nogle tilfælde kan vi også tilbyde undervisningsmateriale. Vi hjælper også gerne med skoleopgaver.

 

Bliv frivillig

Vil du gerne hjælpe med at udbrede kendskabet til Røde Kors og vores værdier, så kan du melde dig som frivillig underviser. Tag kontakt til aktivitetslederen og få et personligt møde. Find kontaktinformationerne i den grå boks.

Kontakt os omkring foredrag og undervisning

Telefon: 20 92 32 05
Mail: odense.ihl@rodekors.dk