Patientstøtterne

Patientstøtterne

Hverdagen som indlagt på et sygehus kan være lang, utryg og ensom. Derfor samarbejder Røde Kors Odense med sengeafsnit og ambulatorier på OUH og på de psykiatriske afdelinger i en patientstøtteordning. Ordningen handler om, at frivillige besøger de patienterne på hospitalet og yder omsorg. De frivillige patientstøtters selskab og overskud er et omsorgsfuldt pusterum for patienter, som føler sig alene og utrygge på hospitalet. 

 

Gør en forskel

Som patientstøtte fungerer du bl.a. som en erstatning for familien. Du træder til med en snak, et spil, højtlæsning, eller hvad patienterne måtte have brug for på den enkelte afdeling. Det kan f.eks. være, at du guider i ambulatorier og hjælper patienter med at føle sig velkomne. Udover det, hjælper du på den måde, som passer til patienternes behov og de retningslinjer, der er på afdelingerne. Men vigtigst er det, at du er omsorgsfuld og skaber tryghed og glæde for patienten og de pårørende.

 

Bliv frivillig

Som frivillig patientstøtte skal du kunne tage ca. én vagt om ugen på 2-3 timer, men det varierer i forhold til, hvilken afdeling du besøger og de ønsker, du selv har.

Er du interesseret i at blive frivillig patientstøtte, eller vil du høre mere, så kontakt aktivitetsleder Hanne Niemann Jensen på tlf. 60 78 44 04 eller send en mail til hannij@rodekors.dk.

Kontakt Patientstøtterne

Telefon: 60 78 44 04
Mail: hannij@rodekors.dk