Familievenner

Familievenner

Familieven er et tilbud til børnefamilier, der ønsker én til én støtte i hverdagen og af forskellige årsager er i en sårbar livssituation. En frivillig familieven er forankret i Røde Kors og støtter med udgangspunkt i jeres families aktuelle behov og situation og kan for eksempel:

  • Være en ekstra støtte for børnene, for eksempel i forhold til skoleudfordringer, lektier og almen trivsel
  • Sparre i forhold til udfordringer i hverdagen, f.eks. usikkerhed i forhold til forældrerollen, opdragelse og fælles familieaktiviteter
  • Støtte og vejlede om praktiske ting i hverdagen, for eksempel økonomi og forældreintra, tilmelding og intro til fritidsaktiviteter

I kan forvente at mødes med jeres frivillige familieven et par timer hver anden uge i cirka et år for at skabe rum for tillid, tryghed og udvikling. En afgørende faktor for et succesfuldt forløb er at få lavet et godt match mellem familie og frivillig. Det kan f.eks. være på baggrund af alder, livssituation og interesser, men handler også i høj grad om kemi.

Erfaringer viser, at familier ofte kommer ud af et forløb med øget selvværd og selvtillid i forhold til i højere grad at håndtere fremtidens udfordringer på egen hånd.

 

Bliv frivillig

Som frivillig familieven kan du gøre en stor forskel for en familie ved at være en personlig støtte i hverdagen over en længere periode. Vi ser gerne at du er stabil, ansvarlig, moden, imødekommende og åben.

Derudover forventer vi, at du har lyst til at indgå i et fællesskab med en familie med dit overskud og lyst til at give sparring, lytte, opmuntre og støtte som det menneske du er, og med den livserfaring, du har.

Inden du bliver aktiv som familieven, skal du deltage i et 3-timers introkursus, hvor du bliver klædt på til opgaven og hører mere om at være frivillig i Røde Kors. Derefter vil du få mulighed for løbende at indgå i netværk, deltage i andre kurser og modtage supervision.Kontakt

Er I en familie, der trænger til lidt ekstra hjælp, eller vil du gerne høre mere om at blive frivillig? Så kontakt Aktivitetsleder Merete, mailto: merbun@rodekors.dk.

 

Kontakt Familievenner

Telefon: 60 78 44 18

Mail: merbun@rodekors.dk