Bestyrelsen

BESTYRELSEN I RØDE KORS ODENSE

Herunder kan du se vores nuværende bestyrelse samt deres ansvarsområder.

Formand

Gerda Madsen
Telefon: 21 26 38 04
Mail: odense.formand@rodekors.dk

Ansvar: Fortæl for Livet, Vågetjenesten, Sorggruppen, Sociale Caféer og Mandecaféen

Næstformand

Mie Thulesen
Telefon: 22 62 16 41
Mail:
miethu@rodekors.dk

Ansvar: Familienetværk, Jobmentor, Familievenner, Samværdighed og Q-net

Kasserer

Finn Etzerodt
Telefon: 21 12 18 42
Mail: finetz@rodekors.dk

Ansvar: Førstehjælp, Samaritter, Beredskab og Ukraine 

Bestyrelsesmedlem

Henning Holm Sørensen
Telefon: 21 24 52 43
Mail: hensor@rodekors.dk

Ansvar: Chauffører, Møbeltelefon og Teknisk forvaltning (IT, bygninger, mm.)

Bestyrelsesmedlem

Marianne Larsen
Telefon: 22 44 63 40
Mail: mlar@rodekors.dk

Ansvar: Nørklerne, God Start På Livet, Internationalt Arbejde (AIA, IHL og venskabsprojekter)

Bestyrelsesmedlem

Jesper Bernt Andersen
Telefon: 40 72 24 44
Mail: jesand@rodekors.dk

Ansvar: Venner Viser Vej og Julehjælp

 

Bestyrelsesmedlem

Jesper Smith
Telefon: 61 70 85 57
Mail: jessmi@rodekors.dk

Ansvar: Fundraising og Genbrug

 

Bestyrelsesmedlem

Susanne Salling
Telefon: 23 43 35 18
Mail: sussal@rodekors.dk

Ansvar: Genbrug og Værkstedet

 

Bestyrelsesmedlem

Heinz Lorenzen
Telefon: 60 78 44 16
Mail: heilor@rodekors.dk

Ansvar: Besøgstjenesten

Suppleant

Jeanet Vandling
Telefon: 72 53 11 91
Mail: jeavan@rodekors.dk

Ansvar: Patientstøtter og Sorteringen

Suppleant

Lone Hedemand
Telefon:
Mail: lonhed@rodekors.dk

Ansvar: