Røde Kors Sundhedsklinik

Røde Kors Sundhedsklinik

Røde Kors Sundhedsklinik Odense havde første åbningsdag den 9. januar 2024 på den nye adresse: Adresse: Østre Stationsvej 33. 5000 Odense C. Der er nyindrettede lokaler, som Martina har gjort klar.

Røde Kors Sundhedsklinik

For voksne, børn og spædbørn:

  • Uden gult sygesikringsbevis
  • Uden dansk CPR-nummer
  • Ingen tidsbestilling – Konsultation er gratis

Klinikken har åbent og tilbyder følgende:

Tjenester:

Læge:
Hver tirsdag 17-19
Jordemoder:
Tirsdag én gang om måneden 17-19
Tandlæge:
Hver tirsdag 17-18

Kontakt:

Adresse: Østre Stationsvej 33, 5000 Odense C

Telefon: +45 29 39 98 24 / +45 31 71 61 64

E-mail: sundhedsklinikken@rodekors.dk

Yderligere information: www.rodekors.dk/vores-arbejde/sundhedsklinik

 

Red Cross Health Clinic

For adults, children, and infants:

  • Without yellow health insurance certificate
  • Without Danish CPR number
  • No time booking – Consultation is free

The clinic is open and can offer:

Services:

Doctor:
Every Tuesday 5-7 pm
Midwife:
Tuesday once a month 5-7 pm
Dentist:
Every Tuesday 5-6 pm

Contact:

Address: Østre Stationsvej 33, 5000 Odense C

Phone: +45 29 39 98 24 / +45 31 71 61 64

E-mail: sundhedsklinikken@rodekors.dk

More information: www.rodekors.dk/vores-arbejde/sundhedsklinik