Netværkshus i Røde Kors Odense

Netværkshus i Røde Kors Odense

Vi ønsker at etablere et Netværkshus for fællesskaber i Den Gamle Banegård i Odense.

Husets hjerte bliver en velindrettet café, som kan anvendes til forskellige cafetyper, sprogcafe, hverdagsrådgivning, fællesspisning.

Cafeen vil være samlings-og mødested for brugere, frivillige og nye partnerskaber (fx andre frivilli-ge organisationer i Odense Kommune, som vi ønsker at samarbejde med og evt. kan tilbyde husly).

Formålet er at skabe trygge rammer, der kan understøtte fællesskaberne og være brobygger for nye venskaber og netværk.

Målsætningen er bl.a. at styrke sårbare mennesker til at deltage i aktiviteter. At deltagerne får mod til at bruge deres stemme om egne udfordringer, muligheder og styrker.

Målgruppen vil være kendetegnet ved at have udfordringer og særlige behov, der kalder på en særlig tryghedsindsats: flygtninge, voksne, børn, familier, ældre. Mennesker der har behov for støtte fra frivillige i Røde Kors.

Aktiviteter:
1. nuværende Røde Kors aktiviteter som f.eks.:
– Q-net – for voldsramte kvinder
– Integration/ venner viser vej,
– Familienetværk – samvær mellem familier
– Samværdighed – psykisk sårbare

2. Nyt projekt for sårbare unge i alderen 18 til ca. 25 år ligesom vi ønsker at etablere en ny inte-grationscafe (for bl.a. ukrainske flygtninge)

Huset i øvrigt:

Nogle sårbare grupper trives imidlertid bedst ved at udføre praktiske opgaver. I lejemålet er der en stor kælder, som vi derfor ønsker indrettet til forskellige værksteder (cykel-, snedker-, sy-, strikke-, maler-, gamerrum)

Organisering

Der bliver brug for en projektleder, som kan styre huset, skabe sammenhæng mellem aktivite-terne og søge samarbejde med de andre frivillige organisationer i Odense, Frivilligcenteret i Odense og Odense Kommune.

Adressen er Østre Stationsvej 33, 5000 Odense C, 900 m2.

Vi forventer at åbne i det det nye år.