Afskedsreception i Røde Kors Odense.

Afskedsreception i Røde Kors Odense.

 

Den 8. marts var der afskedsreception for Gerda Madsen, formand for Røde Kors igennem ti år.

Det blev markeret med en stor tak for indsatsen i mange taler fra adskillige i Røde Kors både i Odense og andre steder på Fyn.

Den nye formand, Jeanet Vandling, roste den afgående formand, der sammen med de mange frivillige har lagt rigtig meget tid og mange kræfter i at udvikle Røde Kors Odense til en stor og effektiv afdeling med mange aktiviteter og en meget solid økonomi. Det skyldes ikke mindst Gerdas indsats. Det kan bl.a. ses ved det stigende antal sociale aktiviteter, en større og større sum penge til landskontoret og antallet af frivillige, der nu er på hele 833.

Fra Røde Kors Danmark deltog Vicegeneralsekretær Lene Krogh og Vicepræsident Anne Lerche, der overrakte Gerda Røde Kors Danmarks Fortjensttegn, der gives som anerkendelse for en udmærket og fortjenstfuld indsats.

Fra Røde Kors Odense skal der lyde en kæmpe tak til Gerda.