Forside

Nyt fra Røde Kors Odense

19.09.22 | Redaktøren

Ny Pulje til støtte til børnefamilier

  Røde Kors Odense har oprettet ny pulje på 50.000,00 kr. pr. år til støtte til familier med børn med begrænsede økonomiske ressourcer – med henblik på børnenes deltagelse i samfundslivet. Kriterier for tildeling: Husstandsindkomst under 300.000 kr. Dokumentation v.h.a. sidste årsopgørelse Tildeling max 1500 kr. pr. barn/år. Der gives tilskud til børnenes fritidsaktiviteter,... Læs mere

23.03.22 | katgra

Årsrapport 2021

Nu kan du læse vores årsrapport. Rapporten bliver også fremlagt til generalforsamling den 23. marts 2022.   I rapporten kan du læse ledelsesberetningen, se vores årsregnskab og dykke ned i driften. Årsrapport 2021 - Røde Kors Odense... Læs mere

14.03.22 | katgra

Generalforsamling 2022

Du er inviteret til generalforsamling i Røde Kors Odense.   Dagsorden ifølge vedtægter. Som et nyt tiltag har vi inviteret katastrofechef, Bjarke Skaaning, som vil tale om, hvordan verdenen ser ud for befolkningen i for eksempel Libanon og Afghanistan efter Corona. Herefter vil selve generalforsamlingen løbe af stablen efterfulgt af spisning.   Hvor, hvornår... Læs mere

03.03.22 | katgra

Sådan kan vi hjælpe Ukraine bedst

Situationen i Ukraine Vi er lige nu vidner til en eskalerende humanitær katastrofe i Ukraine. 874.000 mennesker er flygtet fra Ukraine til nabolandene, herunder Polen, Rumænien, Ungarn og Moldova. Røde Kors’ hjælpeindsats i og omkring Ukraine spænder vidt - fra basal nødhjælp som mad og vand og hygiejnepakker, over livreddende førstehjælp, til hjælp til... Læs mere

21.02.22 | katgra

Cafeerne er åbne

Vores sociale caféer har åbnet dørerne helt op Nu er landet for alvor åbnet op, og det samme er alle vores aktiviteter. Det gælder især også vores sociale caféer. Og det gør noget helt fantastisk for fællesskabet. Vi har hele 6 stk. rundt omkring i byen. I caféerne mødes byens ældre til hyggeligt samvær.... Læs mere