VÆRKET: “En øvebane i erkendelse”

VÆRKET: “En øvebane i erkendelse”

Værket blev startet i 2015 med det formål at afhjælpe ensomhed blandt voksne ved at skabe gode fælles oplevelser og styrke brugerne i sociale sammenhænge. I 2015 blev projektet startet op i syv udvalgte Røde Kors afdelinger i samarbejde med Mary Fonden og har siden haft gode resultater. Jeg mødtes med Værket i Røde Kors Odense, for at høre mere om projektet.

Sammen står aktivitetsleder Kirsten og de frivillige for den lokale Værket-gruppe i Odense, hvor konceptet og proceduren er klar og fokus er på brugernes fælles ønsker og mål med gruppen.

Første gang en ny gruppe mødes drikker man mest bare kaffe sammen, fortæller de frivillige, men man skal så også præsentere sig for hinanden. Dette foregår med en makker, hvor man i fællesskab skal finde de ord, man vil præsentere sig selv med overfor gruppens andre medlemmer.

De frivillige forklarer, at ”det, der har kørt godt, er at få dem til selv at komme med de input, der skal være i det her forum. Der er ikke nogen af os, der siger, hvad med dét her eller dét her – det er dem selv, der kommer med ordene. Og det, synes jeg, er rigtigt godt. Det er en stor force at kunne gøre det og få dem til selv at melde ind med nogen ting og se dem blive bedre og bedre til det.”

For, som de siger: ”Øvelsen handler jo om, at de har fået nogen stikord, eller nogen spørgsmål, de hver især skulle svare på – og så skulle de præsentere hinanden. Så bare det at man skal være på i en forsamling, hvor der sidder otte andre mennesker, det er også en udfordring for nogen. Så selvom man tror, at udfordringen er banal og bare handler om tre spørgsmål, så ligger der noget andet i det også, fordi man stille og roligt skal lære også at tale og at komme med sine egne meninger og input og finde ud af, hvad man selv mener. Det er det gode ved øvelsen.”

Om øvelserne forklarer Kirsten, at de: ”er udarbejdet af eksperter fra Røde Kors og Maryfonden. Og vi kørte selvfølgeligt først et pilotprojekt det første halve år, hvorefter øvelserne blev rettet til – så det er ikke helt de samme øvelser nu.”

”Øvelserne blev revideret ud fra erfaringerne i pilotprojektet. Selvfølgelig har vi også frie hænder indenfor de her temaer, der ligger i kataloget – og dem kan vi godt springe rundt i. Men når vi for eksempel starter en ny gruppe op, passer det rigtigt godt, at vi har et fast tema, som vi gør færdigt. Det giver rigtigt god mening,” fastslår aktivitetsleder Kirsten og fortsætter:

”Sidste gang arbejdede vi med gruppen her om selv at sætte regler – og i aften skal vi så arbejde med det, der hedder ønskebrønden, hvor de skal begynde at formulere, hvordan de kunne tænke sig, at gruppen skal have det sammen og hvilke aktiviteter, vi kan gøre sammen. Vi tog hul på det sidste gang, men det er rigtigt godt at få fulgt op på det. Det er en hjælp for os, at vi ved præcis, hvad vi skal bruge aftenen på. Og så er det vores opgave at sørge for, at det lander, inden vi sender deltagerne hjem igen.”

Hvordan ser en typisk aften så ud?

Kirsten: ”Vores aften kører på den måde, at vi mødes klokken 17:30 – vi kunne godt inddrage deltagerne i forberedelserne, men nogen af dem kommer altså lige fra et job af og vi kan godt selv lide at have styr på tingene – så der har vi dækket bord og ordnet det brød, smør og ost vi skal have. Så går vi i gang – og i max en halv time har de så lov til at være på slap line eller vi har måske nogen informationer, som vi får uddelt her – efter det bliver der ryddet og øvelsen går i gang. Et kvarter til tyve minutter før vi slutter, så sørger vi for, at der bliver samlet op og hører deltagerne, om det har været en god aften og hvad der har været svært eller let, så de går ud af døren på en fornuftig måde og får hilst af med hinanden og med os. Det ligger helt fast, når vi er her.”

Om deltagerne siger Kirsten, at ”de kan være her fra kort tid til max to år. Det blev også ændret efter anden evaluering, hvor det var et år max før – men nu er det to år. Det er der nogen, der har brug for – og vi har jo løbende opfølgningssamtaler. Så det er jo sammen med os, at vi finder frem til, om de vil blive ved, eller hvad de vil nå – hvilke mål de arbejder henimod. Nogen kan gå efter et halvt år og nogen har også haft 2 år. Det, vi siger til dem, når de starter, er, at der er behov for stabilitet, fremmøde og tid. Det er vigtigt og de flytter sig ikke på 2-3 måneder.”

Hvad er det svære ved at arbejde i Værket?

De frivillige grubler lidt over spørgsmålet, men svarer til sidst:

”Det er uhensigtsmæssigt, hvis arbejdet i gruppen bliver statisk. Dvs. hvis gruppen ikke rigtigt rykker sig. Man skal være indstillet på at ville et eller andet med gruppen. Men vi er også klar til at tage snakken, når de er der. Der bliver sagt til dem, at øvelserne ikke er til diskussion, men at det er et koncept, som man har bundet sig til.”

Dertil tilføjer Kirsten: ”Vi har fundet den gode beskrivelse, at det at komme i værket er en øvebane i selvrefleksion og i at udvikle sociale kompetencer – og det er det, vi holder fast i.”

Jeg spørger de frivillige om, hvad de største succesoplevelser i Værket har været. Her kan de alle nævne brugere, der har rykket sig i løbet af deres tid i gruppen. Men en succes, kan også være, at få forståelse for “at ensomhed kan være både god og dårlig, og det skyldes vores eget syn på verden og på os selv,”(citat: Lars F. Svendsen, filosof). Derudover nævner de, at erkendelsen af, at ensomheden kan være en fast følgesvend, også er en lille succes i sig selv. Denne erkendelse kan nemlig også gøre, at man kan lære at leve med ensomheden i stedet for imod den.

Kirsten understreger til sidst, at det er vigtigt, at det er de rigtige frivillige, der melder sig til Værket.

”Nu, under den snak her, der har du jo ligesom også en forklaring på, hvorfor vi er nødt til at arbejde med psykisk robuste frivillige, der har livserfaring. Vi har brug for, at vi kan snakke med hinanden, om det vi oplever, og også nogen gange støtte hinanden – ligesom det er vigtigt, at gruppen af frivillige er enige, når der opstår tvivlsspørgsmål, så vi fremstår troværdige.”

Har du lyst til at læse mere om Værket – eller er du nysgerrig efter at blive frivillig – kan du gøre det her: http://odense.drk.dk/aktiviteter/ensomhed/vaerket-netvaerk-for-ensomme-midt-i-livet/