Primus Motor

PRIMUS MOTOR

Røde Kors vil sikre løsladte en god overgang fra fængsel til frihed og derved nedbringe risikoen for tilbagefald til kriminalitet. 

Mere end 8000 personer bliver hvert år løsladt fra de danske fængsler og de seneste målinger viser, at omkring en tredjedel af alle indsatte begår ny kriminalitet efter løsladelse. Denne statistik skyldes ifølge flere undersøgelser, at de løsladte har: dårlig eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, ringe økonomi, usikre boligforhold, sundhedsproblemer samt begrænset eller ustabilt socialt netværk.

Som frivillig i Primus Motor kan du være med til at styrke løsladtes chancer for en kriminalitetsfri tilværelse og forbedre livskvaliteten efter et fængselsophold. Erfaringer fra Norge viser, at den relation en tidligere indsat opbygger til en frivillig både bliver tættere, tryggere og mere ligeværdig end relationen til eksempelvis en myndighedsperson. Erfaringerne viser på den måde, at de løsladte har en tendens til at investere mere i relationen, når der er frivillige kræfter på spil.

SÅDAN FOREGÅR DET:

Løsladte tilbydes to frivillige mentorer, som kender det kommunale system, og som kan guide de løsladte i kontakten til myndighederne. Igennem stabilt og medmenneskeligt engagement forhindrer de, at løsladte står alene i det kaos, det kan være at vende tilbage til livet udenfor murene. 

Kontakten etableres, når der er et par måneder tilbage af afsoningen og fortsætter til ca. et år efter løsladelsen.
Sammen med den løsladte fokuserer de frivillige på at styrke den løsladtes muligheder for meningsfuld beskæftigelse, et stabilt forsørgelsesgrundlag, egen bolig, nye fællesskaber og forbedret sundhed. Det er væsentligt, at projektet styrker den løsladte i troen på sig selv, i adgangen til nye netværk og i viljen til at klare en normal hverdag uden kriminalitet. Projektet er således ikke et afhængighedsskabende tilbud.

Mentorerne støtter altid ud fra den enkelte løsladtes ønsker og behov, fordi løsladelsesprocesser er individuelle og behov varierer.

 

KONTAKT PRIMUS MOTOR

Tlf.: 22 24 89 69

odense.primusmotor@rodekors.dk 

FOR BRUGERE

Primus Motor henvender sig til alle, som opfylder følgende inklusionskriterier:

Deltageren skal være mand eller kvinde mellem 25 og 50 år

Deltageren skal afsone en dom og have minimum 2 måneder tilbage, når kontakten til Røde Kors etableres

Deltageren løslades fra fængsel, pension eller nærliggende arrest til Odense kommune

Kontakt Primus Motor på både telefon eller email, hvis du vil vide mere om ordningen.

FOR FRIVILLIGE

Det er de frivillige mentorer i Primus Motors opgave at besøge den indsatte under de sidste måneder af afsoningen og støtte efter løsladelse med sociale og praktiske forhold, såsom:

  • Uddannelse/Arbejde
  • Økonomi
  • Bolig
  • Sundhed
  • Socialt Netværk
  • Møder med myndigheder

Der vil  naturligvis finde en grundig oplæring sted for frivillige mentorer i Primus Motor.

Har du lyst til at blive frivillig mentor for en indsat eller er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte Primus Motor både per telefon og email.