Netværk

NETVÆRK

Mange udsatte oplever, at deres sociale og familiære netværk er svækket.

Røde Kors arbejder gennem flere målrettede aktiviteter for at udbygge og understøtte de udsatte Odenseaneres netværk.

Når vi giver mennesker mulighed for at mødes med andre i samme situation og få nogle gode oplevelser sammen i rette rammer, så skaber det nye relationer og nye netværk.