Venner viser vej

VENNER VISER VEJ

Røde Kors har en ambition om, at alle asylansøgere, der har fået opholdstilladelse i Danmark, skal have tilbudt en dansk netværksperson eller –familie i den kommune, de flytter til.

Røde Kors har haft en frivillig integrationsindsats siden 1998, og vi ved, at flygtninge, der knytter venskab med danskere, klarer sig bedre. De lærer dansk hurtigere, de har lettere ved at finde arbejde og de falder bedre til i lokalsamfundet.

I Odense har vi i løbet af foråret 2016 startet den første netværksgruppe op. 25 unge flygtninge fra Eritrea har fået en dansk netværksperson eller –familie, som tager hånd om dem og hjælper dem på vej i det danske samfund. Det sker eksempelvis gennem sprogtræning, ved at fortælle om Danmark og dansk kultur eller ved at hjælpe med at håndtere henvendelse fra myndighederne. En væsentlig del er dog også det uformelle, sociale samvær, som giver de unge flygtninge en følelse af at høre til.

KONTAKT VENNER VISER VEJ

Aktivitetsleder/ Udviklingskonsulent:

Jesper Kjærgaard

Tlf. 29 13 78 05
jeskj@rodekors.dk

FOR BRUGERE

Kender du (eller er du) en asylansøger, der kunne have brug for en netværksperson eller -familie? Kontakt da udviklingskonsulent Jesper Kjærgaard for at få mere at vide om ordningen.

FOR FRIVILLIGE

Kunne du have interesse i at blive frivillig netværksperson for en asylansøger i Danmark - eller er du bare interesseret i at vide mere om ordningen? Kontakt da udviklingskonsulent Jesper Kjærgaard på enten telefon eller email.