MFI – Midlertidig forældremyndighedsIndehaver

FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE FLYGTNINGEBØRN (MFI)

Røde Kors Odense vil hjælpe uledsagede flygtningebørn til en tryggere hverdag og et stabilt netværk!

Vi hverver frivillige, som vil påtage sig den humanitære opgave og det ansvar som det er at have forældremyndigheden over børn/unge, der er flygtet til Danmark uden voksne pårørende.

At have forældremyndighed som frivillig i Røde Kors indebærer, at man kan og vil udfylde sin rolle ved aktivt at involvere sig i alle væsentlige spørgsmål vedrørende barnet. Ved at påtage sig forældremyndighed tilbyder man som frivillig en social og menneskelig støtte og man bør som udgangspunkt være indstillet på jævnligt samvær. Det er gennem det løbende samvær og relationen til det enkelte barn, at den frivillige forældremyndighedsindehaver får mulighed for at vurdere, hvad de bedste fremadrettede løsninger vil være for barnet.

Gennem dialog med både den uledsagede selv og andre involverede sørger den frivillige for, at der drages den nødvendige omsorg for barnet. Derfor deltager man som forældremyndighedsindehaver efter behov i relevante møder med offentlige myndigheder - som oftest barnets opholdskommune - eller med et eventuelt opholdssted eller en skole.

Der er i øjeblikket et stort behov for flere frivillige forældremyndighedsindehavere (eller bare MFI'ere).

KONTAKT MFI-ORDNINGEN

Aktivitetsleder:

Kristine Amalie Æbelø

Tlf. : 60705236

odense.mfi@rodekors.dk

FOR BRUGERE

Kontakt aktivitetsleder Kristine Amalie Æbelø, hvis du er interesseret i at vide mere om de midlertidige forældremyndighedsindehavere. 

FOR FRIVILLIGE

Kontakt aktivtetsleder Kristine Amalie Æbelø, hvis du er interesseret i at blive frivillig forældre-myndighedsindehaver.

 

Hvem kan blive forældre-myndighedsindehaver?

Når vi søger egnede personer til at påtage sig forældremyndighed over uledsagede flygtningebørn, lægger vi vægt på, at den frivillige:

 
Er motiveret for at gøre en medmenneskelig indsats i tråd med Røde Kors-bevægelsens humanitære grundlag og principper.
 
Er indstillet på at varetage det ansvar, som følger af forældremyndigheden og på den baggrund indgå i dialog og samarbejde med relevante aktører om barnets bedste. Den frivillige skal være uafhængig af et eventuelt opholdssted og myndigheder med sagsansvar for barnet.
 
Har tid til og er motiveret for regelmæssigt at mødes med barnet. Det er vigtigt at kunne lytte, vise accept og forståelse for barnet. Man skal altid sørge for at overholde sine aftaler med barnet eller melde afbud hvis det bliver nødvendigt.

Er robust og klædt på til opgaven. Det er en fordel, at den frivillige kan gøre brug af egen uddannelse og/eller livserfaring.