Støttede projekter

Støttede projekter

Sundhedsklinikker:

Røde Kors Odense støtter i perioden 2014-2016 Røde Kors’ sundhedsklinikker i Århus og København med 25.000 kr. per år.
Røde Kors driver sammen med Dansk Flygtningehjælp og Lægeforeningen to sundhedsklinikker, som tilbyder basal sundhedshjælp til personer uden opholdstilladelse i Danmark. Her kan børn og voksne få gratis lægehjælp, medicin mm.
Klinikken er godkendt af Sundhedsstyrelsen som privat klinik, hvilket betyder, at de fører tilsyn med klinikken.

300 frivillige stiller deres tid og faglighed til rådighed for klinikkerne. Det er læger, tandlæger, jordemødre, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, psykologer mm., som står til rådig for at hjælpe de personer, der henvender sig til klinikken.
Typiske henvendelser drejer sig om diabetes, blodpropper, blindtarmsbetændelse, tuberkulose, problemer ifm. graviditet, spontane og planlagte aborter, forhøjet blodtryk og hjerteproblemer.

Ferielejre:

I 2015 og 2016 har Røde Kors Odense sendt hhv. 10 børn og 5 børn fra udsatte familier på ferielejr hos Ungdommens Røde Kors. Det er børn, som ellers ikke ville være kommet på ferie. På lejren er der masser af forskellige aktiviteter, som organiseres af de frivillige fra Ungdommens Røde Kors.

 

I 2015 har Røde Kors Odense støttet følgende tre venskabsprojekter:

  • Katastrofeforebyggelse og sundhedsfremme i Pakistan med 55.000 kr.
  • Forbedring af sårbare børn og deres familiers sundhed og livskvalitet i landlige lokalsamfund i Malawi med 25.000 kr.
  • Støtte til frivillignetværk og deres aktiviteter til gavn for socialt udsatte og sårbare grupper i Hviderusland med 70.000 kr.

 

 

paki

Hvert år skal afdelingerne sende 34 % af deres overskud til Landskontoret. For 2015 har Røde Kors Odense sendt godt 470.000 kr. til landskontoret.

Derudover støtter vi også vores egne aktiviteter med et betydeligt beløb.

Andre projekter, vi støttede i 2015:

  • I 2015 sendte Røde Kors Odense 50.000 kr. til Syrien.
  • I 2015 støttede Røde Kors Odense en sommerhøjskole i Malawi arrangeret af tre fynske Røde Kors afdelinger med 20.000 kr.