AIA – Afdelingernes Internationale Aktiviteter

Om Afdelingernes Internationale Aktiviteter

Den danske befolknings opbakning er afgørende for, at vi kan handle på de behov, vi ser herhjemme. Det samme gælder de behov, vi ser ude i verden. Aktiviteten Afdelingernes internationale arbejde (AIA), skal sætte spot på vores internationale arbejde.

I dag deltager 150-200 lokalafdelinger konkret i det internationale arbejde og tilbyder forskellige aktiviteter i deres lokalområde, der er med til at formidle om Røde Kors’ arbejde og indsatser ude i verden.
Jo flere frivillige og jo flere af vores lokalafdelinger, der engagerer sig i det internationale arbejde, des bedre muligheder er der for at få en bred opbakning blandt den danske befolkning til Røde Kors’ arbejde ude i verden.

I Odense er aktiviteten AIA under opbygning og vi arbejder lige nu med følgende områder:

Sommerhøjskole i Malawi
I et samarbejde ml. Røde Kors afdelingerne i Svendborg, Odense og på Midtfyn afholdes der sommerhøjskole for unge kvinder i Malawi. Kvinderne er gymnasieelever, der bruger en uge af deres sommer på højskolen. Her bliver de undervist i en bred vifte af emner med relevans for deres hverdagsliv. Det primære fokus er at arbejde med kvindernes selvværd og selvrespekt, men der arbejdes også med emner som fremstilling af hygiejnebind og forebyggelse af smitsomme/seksuelt overførte sygdomme.
Røde Kors Odense støttede projektet med 20.000 kr. i 2015.

Studierejse til Nepal
To gange om året arrangerer landskontoret studierejser for en gruppe frivillige, der besøger et konkret venskabsprojekt. I 2016 var vi så heldige at få vores aktivitetsleder fra Venner Viser Vej, Peter Lunøe, med til Nepal, hvor han gennem 10 dage på nært hold fik indblik i, hvordan Røde Kors arbejder med katastrofeforebyggelse.
Når de er vel hjemme igen, er de frivillige forpligtet til at formidle deres indtryk gennem foredrag, udstillinger, kontakt med lokalpressen, via Facebook eller lignende.

Støtte til venskabsprojekter
En afdeling kan støtte et eller flere af Røde Kors’ venskabsprojekter og på den måde følge det internationale arbejde på tæt hold. Selv om afdelingen beslutter at give økonomisk tilskud til et bestemt venskabsprojekt, er det altid det lokale Røde Kors i det pågældende land, der udfører arbejdet.

Røde Kors Odense har i 2015 støttet følgende venskabsprojekter:

  • Katastrofeforebyggelse og sundhedsfremme i Pakistan med 55.000 kr.
  • Forbedring af sårbare børn og deres familiers sundhed og livskvalitet i landlige lokalsamfund i Malawi med 25.000 kr.
  • Støtte til frivillignetværk og deres aktiviteter til gavn for socialt udsatte og sårbare grupper i Hviderusland med 70.000 kr.

Formidling

En væsentlig del af det internationale arbejde er formidling. Det sker typisk i form af foredrag på lokale skoler og andre uddannelsesinstitutioner, på biblioteket eller i vores egne Røde Kors caféer.

Vi har i øjeblikket to frivillige, der tager ud og fortæller om Røde Kors’ internationale arbejde:

Marianne Larsen:

Marianne er aktivitetsleder for Odense Afdelings Internationale Aktiviteter (AIA). Har været aktiv i Røde Kors igennem mange år, såvel i det nationale som det internationale arbejde. Har flere gange været udsendt til og arbejdet i nogle af verdens brændpunkter bl.a. i Malaysia, Congo, Uganda, Liberia og Albanien. Sidst udsendt i december 2015 til en opsamlingslejr for flygtninge i München. Afhængig af målgruppen fortæller hun om og viser billeder af arbejdet som Røde Kors Delegat.

Peter Lunøe:
Peter er frivillig aktivitetsleder i Venner Viser Vej, og har i maj 2016 været på studierejse med Røde Kors til Nepal. Her fik han et unikt indblik i, hvordan Røde Kors arbejder med katastrofeforebyggelse, hvilket han gerne kommer ud og fortæller om. Oplægget handler også om landets kultur og dets mennesker.

MERE INFO

Tlf.: 60 78 44 00

odense@rodekors.dk

 

Det er gratis at få en af vores frivillige ud som oplægsholder. Dog skal udgifter til transport dækkes.

Er du/I interesseret i at høre om Røde Kors Odenses arbejde i eget lokal-område, så kontakt os endelig, så kan vi fortælle mere om mulighederne.