Vågetjenesten

Vågetjenesten

I Vågetjenesten skaber frivillige ro og tryghed de sidste timer af en døendes liv ved at vise omsorg, trøste og berolige. Det kan være hos personer, der ikke har pårørende, eller det kan være for at aflaste pårørende.

Tilbuddet retter sig mod pårørende, samt plejecentre og hjemmepleje i Odense Kommune. De frivillige yder ikke nogen form for praktisk hjælp – ligesom de heller ikke varetager de fagprofessionelles opgaver. De er der udelukkende for at give nærvær, omsorg og tryghed.

De frivillige er både mænd og kvinder, unge og gamle som alle har det til fælles, at de har haft døden inde på livet. Vågetjenesten arbejder ud fra, at ingen skal dø alene.

Det er gratis at få vågetjenesten ud.

KONTAKT VÅGETJENESTEN

Aktivitetsleder

Doris Møller

Tlf.: 28 45 63 03

odense.vaagetjeneste@rodekors.dk 

FOR BRUGERE

Kontakt aktivitetsleder Doris Møller, hvis du har brug for at få en frivillig ud.

FOR FRIVILLIGE

Kontakt aktivitetsleder Doris Møller, hvis du er interesseret i at blive frivillig i Vågetjenesten - eller bare vil vide mere.