Bestil Samaritervagt/Medic

Hvad kan samaritter gøre for dig?

Samaritterne sikrer, at alle deltagere til dit arrangement har adgang til hurtig og effektiv førstehjælp – lige fra behandling af vabler til brug af hjertestarter ved hjertestop. Røde Kors samaritter er ”professionelle” frivillige, der er uddannede til at yde den bedste førstehjælp. Udover den træning de opnår ved arrangementerne, har de som minimum 51 timers kursus bag sig.

Hvordan gør jeg?

Send en mail til vagt.odense.samarit@rodekors.dk med angivelse af, hvor dit arrangement finder sted, hvilken type arrangement, der er tale om og informationer om antal deltagere/tilskuere.

Vagtkoordinatoren vurderer arrangementet (størrelse, risici, faciliteter) og giver et tilbud. Herefter underskriver I en vagtaftale og samaritterne vil være til stede ved dit arrangement.

Hvad koster det?

Røde Kors samaritter opererer efter vejledende priser men også lokale forskelle. Det er derfor ikke muligt at give en fast pris, da det kommer an på arrangementets størrelse og det samlede antal mennesker.

En stor festival koster mere end et miniput fodboldstævne.
Lokale forskelle gør også at priser på transport, materialeforbrug og forplejning kan variere.

Hvad går pengene til?

Et eventuelt overskud fra samaritervagter går til den lokale Røde Kors afdeling og det nationale arbejde Røde Kors udfører lokalt over hele landet.