Førstehjælp

FØRSTEHJÆLP

Røde Kors har afholdt kurser i førstehjælp lige siden 1883, men der er heldigvis sket meget siden da. Vores kurser er opdateret, således at vi altid sørger for løbende at efteruddanne vores instruktører med den seneste viden på området. Desuden er instruktørerne alle uddannet af Røde Kors og godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. 

Røde Kors Odense har som den eneste by i Danmark vores egen aftenskole, og det er vi stolte af. Her tilbydes både kurser i fysisk og psykisk førstehjælp i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 

I 2015 afholdt vi hele 160 førstehjælpskurser, og vi håber selvfølgelig på, at interessen for at lære at hjælpe tilskadekomne fortsat vil være mindst lige så høj.

Overskuddet fra aftenskolen går ubeskåret til afdelingens arbejde både lokalt og internationalt. Det betyder, at du kan lære, hvordan du redder liv og samtidig gøre noget godt både for mennesker herhjemme og ude i verden.

På Fyn tilbydes førstehjælpskurser i Odense og i Svendborg - se i Kursus-kalenderen, hvilke kurser der afholdes hvor. 

Tilmeld dig til kurser her:

Se kursus-kalender. 

Du viderestilles til kursus-kalender for Odense, Fyn og Sønderjylland.

Vælg først, hvilket kursus du ønsker og derefter hvilken by, du vil tage kurset i.  

Praktiske oplysninger

Tilmelding

Tilmelding foregår ved, at du går ind på Røde Kors.dk, tilmelder dig og samtidig betaler for kurset. Du kan også henvende dig til aktivitetslederen for førstehjælp i Odense, ibsimon@rodekors.dk eller tlf. 24 40 73 74, og tilmelde dig af den vej.

Kursusmaterialerne er inkluderet i kursusprisen. Når vi har modtaget din betaling, er du tilmeldt kurset.


Betaling

Når du tilmelder dig gennem vores hjemmeside, bliver du til slut bedt om at betale for kurset, hvorefter du automatisk på din mail modtager en kvittering på din betaling samt et mødekort, som du skal medbringe på kurset og fremvise til instruktøren. Du kan også henvende dig til- og blive tilmeldt gennem kursuslederen, som så vil sende dig et betalingslink til brug for betaling af kurset.


Tilbagebetaling af kursusgebyr

Annullering af tilmelding og tilbagebetaling af kursusgebyr kan ske indtil 7 dage før kursusstart, herefter er tilmeldingen bindende. Ved rettidig afmelding tilbageholdes kr. 75,- i administrationsgebyr. Ved afmelding senere end 7 dage før kursusstart, kan kursusgebyret ikke tilbagebetales, tilmeldingen er nu bindende.


Deltagerantal

Holdene etableres, når der er min. 8 tilmeldt kurset. Opnås dette antal ikke, forbeholder vi os ret til med 4 dages varsel at aflyse/udsætte kurset. I tilfælde af, at Røde Kors må aflyse kurset, vil der blive tilbudt plads på et andet tilsvarende kursus, - ønsker man ikke at deltage, eller har man ikke mulighed for at deltage på det tilbudte kursus, tilbagebetaler Røde Kors, efter aftale med tilmeldte, kursusgebyret.


Det er vigtigt:

1. At deltagerne ved tilmelding opgiver navn, folkeregisteradresse, fuldt cpr.-nr. og personlig mailadresse. Beviset udskrives via deltagerens mailadresse. Deltagere med bopæl uden for Odense Kommune skal opgive fuldt cpr. nr.

2. At tilmelde sig så hurtigt som muligt for at være sikker på, at der er plads på det ønskede hold.

3. At medbringe mødekortet på den første kursusdag, samt mad og drikke til dags- og weekendkurserne. Praktisk og behageligt tøj anbefales.


Kursussted

Vi har undervisningslokaler på Kildemosevej 5, 5000 Odense C og på Stadionvej 47, 5200 Odense V. Efter aftale kan kurset afholdes andet sted.


Bevis

Efter endt kursus udstedes der et internationalt gældende kursus bevis efter de retningslinjer, der er vedtaget af de organisationer, der er medlem af Dansk Førstehjælpsråd, herunder også Røde Kors. 

KONTAKT FØRSTEHJÆLP

Undervisningen foregår på:
Kildemosevej 5
5000 Odense C

Stadionvej 47
5200 Odense V

Aktivtetsleder:
Ingrid Simonsen
Tlf.: 66 10 94 82
Mobil: 24 40 73 74
ibsimon@rodekors.dk